Pořádáme nácviky relaxace

Vydáno dne 17. 01. 2015 (4120 přečtení)

Časté bolesti hlavy, tréma, bolesti zad, svírání na hrudi, bolesti břicha, zažívací obtíže (např. zácpa, průjem), bolestivá menstruace, studené ruce a nohy, nadměrné pocení, bezdůvodná "bušení" srdce... Poznáváte tyto obtíže? Potom možná právě Vám jsou určeny následující řádky!

K nácvikovým kurzům obecně

Mnozí z těch, kteří k nám s podobnými obtížemi přicházejí, jsou podrobně vyšetřeni nejrůznějšími specialisty, kteří na nich "nic nenacházejí". Oni však tyto obtíže prokazatelně mají a dostávají se tak do bezvýchodné situace. Někteří z nich vše řeší nejrůznějšími léky: "léky na spaní, léky na bolest, léky na uklidnění...". Obtíže však stále přetrvávají, léky pomohou na chvíli, v horším případě jsou návykové a jejich účinek při dlouhodobém užívání často klesá...

To, co je společné popsaným obtížím je úzkost, napětí a stres. Ty se projevují povrchním podklíčkovým dýcháním a svalovým napětím, které mají za následek zmíněné obtíže.

Relaxační nácvikové kurzy umí podobné obtíže řešit. Jsou zaměřené na zvládnutí specifických dovedností, které Vám pomohou vyrovnat se s důsledky duševního napětí, stresu, úzkosti. Tak, abyste nepotřebovali žádnnou "realxační nahrávku" na CD, nebo cizí hlas. Tak, abyste mohli účinně pomoci sami sobě.

Některé z níže uvedených kurzů využívají autosugesce, některé pracují se svalovým napětím a jiné s nácvikem správného dýchání. Některé obě dovednosti vhodným způsobem kombinují.

Jde o propracovaný systém nácviku, který u nás též využíváme k léčbě některých neuróz, úzkostných stavů a psychosomatických onemocnění a mohou též pomoci k odstranění řady záporných návyků.

Tyto kurzy jsou však vhodné i pro ty, kteří se dlouhodobě cítí přetíženi, unaveni a bez energie, ve stresu, potřebují se umět lépe soustředit, nebo třeba snáze usínat, či kteří se chtějí naučit lépe zvládat nároky dnešní doby. Využívají se dokonce i ve sportu k podání maximálního výkonu, při kterém hraje velkou úlohu soustředění.

V případě pochyb je možné vhodnost nácviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Cvičení však zde probíhá pod odborným vedením zkušeného instruktora, který tuto činnost provádí takřka denně a je pro ni odborně vzdělán.

Ten správný druh nácviku právě pro vás je nutné vybrat po poradě s klinickým psychologem tak, aby co nejlépe splňoval účel, ke kterému má sloužit.

Kurzy jsou tedy určeny všem zájemcům, kteří chtějí žít lépe.
 
Upozornění a časté dotazy:

 • O nácvik je poměrně velký zájem a přestože zpravidla běží dva a více kurzů naráz, čekací doba na zařazení do nácviku se pohybuje kolem 1-2 měsíců.
 • Nejde o tzv. skupinovou terapii, ale o společný nácvik určité dovednosti. O svých případných potížích nebudete muset před ostatními účastníky mluvit. Společný nácvik ve skuponě však umožňuje také vzájemné sdílení úspěchů a způsobu překonávání obtíží při nácviku jednotlivých dovedností, což naši frekventanti vnímají velice pozitivně.
 • Pracujeme zpravidla v malé skupince 6-8 osob tak, aby se při nácviku mohl lektor věnovat každému zvlášť. Nácvik poskytujeme i samoplátcům, u kterých je po domluvě možná i individuální forma, kdy budou mít instruktora vyhrazeného pouze pro sebe.
 • Místo realizace kurzů: Probíhá v prostorách Psychomost, spol. s r.o., Budovatelů 2531, Most, PSČ: 434 01.
 • Doba kurzů: V odpoledních hodinách, se začátkem zpravidla v 16:30 hodin. V případě zájmu uzavřené skupiny lze domluvit čas jiný.
 • Cena našim pacientům je hrazena jejich pojišťovnou. Cena pro samoplátce je uvedena vždy u příslušného kurzu. V případě požadavku individuálního nácviku se tato cena navyšuje o 20%. Tato cena je včetně DPH.
 • Zájemci se mohou blíže informovat na tel. 775 990 323.

Těší se na vás:

Ing. Michaela Krejná

MUDr. PhDr. Luděk Dvořák
 

Aktuální nabídka kurzů


 
Autogenní trénink podle Schultze - základní stupeň
 
 • Kód kurzu: AT1
 • Náplň kurzu: Tato relaxační metoda je vhodná (nutná) pro každého člověka. Lze ji doporučit i všem zdravým osobám, které jsou každodenně vystaveny stresu. Využívá představivosti a především autosugesce k navození tělesného stavu, který vede k uvolnění organismu a mysli. Jde o terapeutický přístup uznávaný odbornou veřejností, vycházející z KBT a má široké uplatnění, např. při léčbě neuróz, závislostí, psychosomatických onemocnění, v zubním lékařství (zvládání bolesti), v onkologii, při poruchách spánku, ve sportu, v manažerské oblsti, v hereckém a hudebním světě, v kosmonautice... U pacientů se využívá např. ke zvládnutí generalizovaných úzkostí, nespavostí a dalších obtíží a má zejména preventivní efekt - předchází obtížím. Frekventanti projdou během šesti hodinových setkání praktickým nácvikem, při kterém se naučí vlastní dovednost relaxace. Spočívá ve zvládnutí několika dovedností: naladění, nácvik tíže, nácvik tepla, zklidnění dechu, zklidnění tepu, teplo v břiše, chlad na čele, autosugesce a aktivace. Vedle toho je však pozornost věnována i podrobnému a názornému vysvětlení toho, jak na nás stres působí a jakým způsobem relaxační program při uvolnění funguje.
 • Pro koho je určen: Laická veřejnost i pacienti.
 • Délka: 6 hodinových setkání.
 • Forma: Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.
 • Kapacita: 6-8 osob.
 • Cena: Pro samoplátce: 2770,- Kč za celý kurz (6 setkání), pacientům jej hradí pojišťovna.

 

Autogenní trénink podle Schultze - prostřední stupeň
 
 • Kód kurzu: AT2
 • Náplň kurzu: Aplikace AT pro životní situace, zásady tvorby a vkládání individuálních autosugestivních formulek za účelem odstraňování obtíží, tvorby předsevzetí, zdokonalování sebe sama, stupňování schopností a žádoucích vlastností.
 • Pro koho je určen: Laická veřejnost i pacienti, kteří zvládli základní stupeň nácviku (AT1).
 • Délka: 1 hodinové setkání.
 • Forma: Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.
 • Kapacita: 6-8 osob.
 • Cena: Pro samoplátce 460,- Kč za celý kurz (1 setkání), pacientům jej hradí pojišťovna.

 

Autogenní trénink podle Schultze - vyšší stupeň
 
 • Kód kurzu: AT3
 • Náplň kurzu: Zahrnuje prvky meditace, které se mohou využít pro Váš duševní rozvoj, případně mají své využití v léčbě některých fobických poruch v rámci komplexního nácviku relaxace.
 • Pro koho je určen: Laická veřejnost i pacienti, kteří zvládli základní a prostřední stupeň nácviku (AT1 a AT2).
 • Délka: 5 hodinových setkání.
 • Forma: Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.
 • Kapacita: 6-8 osob.
 • Cena: Pro samoplátce 2310,- Kč za celý kurz (5 setkání), pacientům jej hradí pojišťovna.

 

Jacobsonova muskulární relaxace
 
 • Kód kurzu: JMR
 • Náplň kurzu: Používá se s výhodou jako "první pomoc" při obtížích, jako jsou náhlá bušení srdce, stavy úzkosti, paniky. Je založená na systematickém napínání a uvolňování kosterního svalstva, čímž lze odstranit napětí ve svalech. Přitom vznikají příjemné tělesné pocity, které přispívají rovněž i k psychickému uvolnění. Procvičují se jednotlivé hlavní svalové skupiny postupně. Člověk se učí rozlišovat stavy napětí a uvolnění ve svalech a pak ve stále kratší době vědomě si navodit hluboké svalové uvolnění v jednotlivých oblastech těla a v celém těle zároveň.
 • Pro koho je určen: Laická veřejnost i pacienti.
 • Délka: 5 hodinových setkání.
 • Forma: Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.
 • Kapacita: 6-8 osob.
 • Cena: Pro samoplátce 2310,- Kč za celý kurz (5 setkání), pacientům jej hradí pojišťovna.

 

Nácvik klidného dýchání
 
 • Kód kurzu: NKD
 • Náplň kurzu: Kurz je zaměřený na osvojení jednotlivých prvků správného dýchání, na diagnostiku způsobu vlastního dýchání, na nácvik klidného dýchání v různých polohách, na techniku zúženého dechu, techniku ponoření se do sebe, techniku regeneračního dýchání a techniku kontrolovaného dýchání s vyjádřením tělesného napětí. Hodí se například ke zvládnutí trémy, využijí jej herci, zpěváci, manažeři při důležitých jednáních, nebo jako první pomoc při různých stresových stavech. U nás jej využíváme např. při léčbě panické poruchy.
 • Pro koho je určen: Laická veřejnost i pacienti.
 • Délka: 5 hodinových setkání.
 • Forma: Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.
 • Kapacita: 6-8 osob.
 • Cena: Pro samoplátce 1850,- Kč za celý kurz (4 setkání), pacientům jej hradí pojišťovna.

 

Aplikovaná relaxace podle Östa
 
 • Kód kurzu: ARÖ
 • Náplň kurzu: Jde o aplikovanou metodu, která je vhodná spíše v rámci komplexního relaxačního programu ke zvládnutí některých úzkostných poruch.
 • Pro koho je určen: Pacienti.
 • Délka: 8 hodinových setkání.
 • Forma: Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.
 • Kapacita: 6-8 osob.
 • Cena: Kurz není otevřen pro samoplátce, pacientům jej hradí pojišťovna.

 

Relaxace pro rodiče s dětmi
 
 • Kód kurzu: RRD
 • Náplň kurzu: Je určen pro dětské poruchy, které vznikají při zvýšeném napětí: tiky, pomočování, noční děsy, neklidný spánek, hyperaktivita a další obtíže. Rodiče se naučí porozumět příčině obtíží svých dětí a dostanou návod, jak se svými dětmi pracovat. Dítě si s rodičem osvojí prostřednictvím relaxačních her techniky zaměšřené na správné dýchání, uvolnění, zklidnění, uvolňování a ovládání agresivity, vnímání sebe sama a zároveň se formou pohádek, využitím fantazie a zklidnění osvojí prvky autogenního tréninku. Nácvik probíhá v malé skupince - rodiče a jejich děti. Je výhodné, mají-li rodiče nejprve sami zvládnutý nácvik AT1.
 • Pro koho je určen: Laická veřejnost i pacienti.
 • Délka: 7 hodinových setkání.
 • Forma: Kurzy realizujeme buď jako otevřené, nebo pro uzavřenou skupinu pracovníků.
 • Kapacita: 6-8 osob, tj. 3-4 dyády rodič-dítě.
 • Cena: Pro samoplátce 3230,- Kč za celý kurz (7 setkání), pacientům jej hradí pojišťovna.

 

Komplexní relaxační nácvikový program
 
 • Kód kurzu: KRNP
 • Náplň kurzu: Je sestaven z bloků AT1, AT2, ÖR a RD. Je mimo jiné určen i k přípravě na tzv. desenzibilizaci (expozice meditací) u některých fobických poruch.
 • Pro koho je určen: Pacienti.
 • Délka: Je dána součtem jednotlivých bloků.
 • Forma: Odpovídá formě bloků, ze kterých je složen.
 • Kapacita: Odpovídá kapacitě jednotlivých bloků.
 • Cena: Kurz není otevřen pro samoplátce, pacientům jej hradí pojišťovna.

 


Související články:
Péče (18.01.2015)
O vyšetření (18.01.2015)
Kolik zaplatíte? (17.01.2015)
Péče klinického psychologa (17.01.2015)
Pravidla zdejší diskuze (10.04.2008)
Vyšetření řidičů (25.03.2008)
Regulační poplatky (20.03.2008)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: Luděk Dvořák | Informační e-mailVytisknout článek
Created in phpRS - by maxihaf & marty © 2008.