O terapii

Vydáno dne 18. 01. 2015 (4558 přečtení)

Jak se dostat na terapii?

Před každou terapií je nutné nejprve udělat vyšetření. Pomůže nám lépe a rychleji rozeznat Váš problém. Tím šetříme i Váš čas. Navíc máme dokonce povinnost vyšetření před první terapií provést. Prostudujte si tedy nejprve prosím povídání "O vyšetření"
Co není terapie?


 
Pozor! Distancujeme se od "psychoterapií" či "hypnoterapií" prováděných nekvalifikovanými lidmi bez odpovídajícího vzdělání!
 
Psychoterapie i hypnoterapie je velmi účinný nástroj, který má svoje pravidla a který může při neodborném použití klientovi velmi ublížit. Všechny formy psychoterapie patří pouze do rukou odborníků vybavených potřebnými znalostmi a oprávněním.
 
Také zde v Mostě je několik podobných "pracovišť": mnohdy jde o masážní salóny nebo fyzioterapie, které nad rámec svojí práce nabízejí různé "psychoterapie", "hlubinné psychoterapie", "hypnoporody", "skupinové terapie", "muzikoterapie" a podobě. Známe i "takéterapeuty" se zcela jiným VŠ vzděláním (např. daňové účetní apod.), kteří ve zbytku svého pracovního času provádějí "psychoterapie" za přímou platbu! Tito lidé nejsou za svoji práci zodpovědni, nejsou vázáni žádným etickým kodexem a nejsou členy žádné odborné společnosti, která by je kontrolovala a vedla, případně postihovala!
 
Současná legislativa toto bohužel nijak neupravuje a tito šarlatáni nejsou zákonem postižitelní! Ověřte si proto, prosím, vzdělání každého, kdo nabízí podobné služby v oblasti psychoterapie, a to dříve, než se k němu vydáte. Příslušné diplomy a certifikáty je povinen Vám na požádání předložit:
 
  1. Vždy musí jít o absolventa magisterského oboru (!) vysoké školy v oblasti medicíny nebo psychologie či blízkého oboru! Bakalářský titul, vyšší odborná škola, ani střední škola nikoho k psychoterapii neopravňuje!
  2. Terapeut vždy musí být absolventem nejméně čtyřletého výcviku v systematické psychoterapii akreditovaného některou z odborných terapeutických společností.
  3. I pro zvládnutí hypnoterapie je důležitý několikaletý odborný výcvik terapeuta!
  4. Ověřte si i délku praxe, jako v terapii dotyčný terapeut má!
  5. Jde-li o zdravotní problémy (deprese, úzkosti, paniky, schizofrenie, jiné psychózy, závislosti, demence) - vždy musí jít o psychologa, který je pověřen k této činnosti ministerstvem zdravotnictví, musí se tedy jednat o zdravotnické zařízení. I když mohou existovat odborníci pracující na přímou platbu, smlouva s pojišťovnou je pro Vás zárukou absolvovaného vzdělání psychologa.

Jak terapie dlouho trvá?

Délka terapie je stanovena zpravidla na jednu hodinu čistého času. Čas je stanoven domluvou mezi Vámi a námi a je pevný. Nelze tedy přijít později nebo libovolně - určený čas je vyhražen jen Vám. Začátek času je však někdy (ovšem spíše výjimečně) nutné o něco posunout. To se může stát v případně nepředvídatelných událostí (např. je-li před Vámi na řadě pacient, který je v těžkém stavu a neočekávaně vyžaduje delší čas). Začátek Vašeho vyšetření pak může být v takovém případě posunut o pár minut později.


 

A kolikrát budu muset přijít?

Délka psychoterapie (počet návštěv) je zcela závislý na problému, který řešíme, na individualitě pacienta či klienta, na jeho osobnosti, spolupráci, stavu, diagnóze či situaci, ve které se nachází... Někdy stačí třeba jen jedno či dvě setkání, jindy probíhá terapie třeba půl roku či rok.


 

Jak tedy taková terapie vlastně probíhá?

Při první terapii se dozvíte výsledky vyšetření. Další postup může být u každého naprosto odlišný a závisí na zaměření terapeuta, volbě metody, diagnóze a problému, který se řeší.


 

Jak může být psychoterapie ukončena?

Terapie může být ukončena po vzájemné dohodě terapeuta s pacientem (resp. klientem), např. tehdy, je-li původní problém vyřešen.

Vedle toho může být ukončena z rozhodnutí pacienta (resp. klienta), např. tím, že oznámí, že již chodit nechce.

Dále může být terapie ukončena terapeutem, tehdy, porušuje-li pacient (klient) dohodnutá "pravidla hry". Například tehdy, kdy nepřijde bez omluvy v domluveném termínu, přijde pod vlivem drog, opilý, pod vlivem léků, které mu žádný lékař nenaordinoval apod. Dále také tehdy, vyhrožuje-li nebo je fyzicky agresivní. Důvodem k ukončení terapie je rovněž zjevná nespolupráce ze strany pacienta (klienta) nebo stav, kdy terapeut usoudí, že terapie dospěla do bodu, kdy již není možný další vývoj nebo problém je zjevně vyřešen.


 

Prosba na závěr!

Pokud zjistíte, že se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci na terapii dostavit, omluvte se prosím co nejdříve e-mailem svému terapeutovi a současně dejte zprávu i asistentce (tel. 775 990 323), která jej může včas upozornit, aby mohl být termín nabídnut jinému zájemci. Není problém domluvit jiný termín. Pokud tak neučiníte a nedostavíte se k terapii, zablokujete ambulanci na celou hodinu - termín již nevyužije nikdo jiný! Je-li to možné, omluvte se prosím alespoň tři dny předem.

MUDr. PhDr. Luděk Dvořák


Související články:
O vyšetření (18.01.2015)
Kolik zaplatíte? (17.01.2015)
Pořádáme nácviky relaxace (17.01.2015)
Pomoc psychologa - ano či ne? (17.01.2015)
Pravidla zdejší diskuze (10.04.2008)
Vyšetření řidičů (25.03.2008)
Regulační poplatky (20.03.2008)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: Luděk Dvořák | Informační e-mailVytisknout článek
Created in phpRS - by maxihaf & marty © 2008.