O nás

Vydáno dne 18. 01. 2015 (13669 přečtení)

O nás

Složením dvou slov vznikl název našeho zařízení pro potřeby tohoto webu - totiž PsychoMost. Název se dá vykládat dvěma způsoby: jednak jako centrum psychologické péče (zejména) v oblasti klinické psychologie v severočeském městě Most, kde sídlíme. Současně jde o jakousi metaforu - pomáháme svým klientům či pacientům obnovit kvalitní "most", po kterém budou moci bez obav znovu kráčet při svojí pouti za ostatními lidmi.

Jsme centrem klinické a dopravní psychologie. Zabýváme se diagnostikou a léčbou běžných psychiatrických poruch u dospělých a specializujeme se na úzkostné poruchy (panické ataky, OCD apod.). Často spolupracujeme s psychiatrickou či neurologickou ambulancí. Věnujeme se léčbě psychosomatických poruch ve spolupráci s dalšími specialisty - například interními lékaři.

  • Léčba: Plán léčby vzniká ve spolupráci klienta a terapeuta. Terapeut navrhuje možné postupy - psychoterapie krátkodobá či dlouhodobá, poradenství, případně jejich kombinace, jejich výhody a nevýhody. V ideálním případě na terapii současně spolupracujeme se somatickým lékařem či psychiatrem.
  • Prevence: Dlouhodobý stres, nepravidelný režim, pracovní či vztahové vypětí mohou vést k nejrůznějším potížím - poruchám spánku, sexuality, k psychosomatickým poruchám - žaludečním vředům, hypertensi či dráždivému tračníku, případně k sydromu vyhoření nebo depresi. Preventivní programy se snaží těmto poruchám předcházet, zahrnují například psychoterapii, relaxace, autogenní tréning či poradenství životního stylu. Preventivní programy jsou vhodné i pro svědky či oběti drastických událostí, jako jsou rozsháhlé dopravní nehody, živelné pohromy, vraždy, znásilnění i v případech, kdy na nich událost nezanechala zjevnou psychickou újmu. A dále pro postižené závažnějšími chorobami, například roztroušenou sklerózou, infarkty, či cévními mozkovými příhodami. Vhodná preventivní léčba může výrazně zlepšit kvalitu i délku života.
  • Rehabilitace: po závažných psychických chorobách - například těžkých depresích či schizofrenii, může rehabilitace výrazně urychlit navrácení se do běžného života a snížit pravděpodobnost další ataky choroby.
  • Diagnostika: Poslouží k objasnění příčin obtíží a je jednak zpětnou vazbou lékaři, který pacienta k vyšetření odeslal. Lékař následně může lépe vybírat a dávkovat vhodné léky k ovlivnění choroby. Současně je vyšetření jakýmsi startovním bodem pro případnou psychoterapii. Někdy je nutné odlišit poruchy paměti od počínající demence, zjistit původ úzkosti, odlišit počínající chorobu od poruchy osobnosti a podobně.
  • Dopravně psychologická vyšetření řidičů: Provádíme vyšetření řidičů profesionálů podle §87a zákona č. 411/2005 Sb. (nad 7,5t), vybodovaných řidičů a případně řidičů - seniorů. Jsme k tomu vybavení odborně i příslušnou přístrojovou technikou podle požadavků Asociace dopravních psychologů.
  • Provádíme též posudková vyšetření pro OSSZ, úřad práce apod.


S kým se tu setkáte?

Samotné studium psychologie nestačí k práci ani ve zdravotnictví, ani v dopravní psychologii. Kliničtí psychologové proto po absolvování vysoké školy procházejí nejméně pětiletou přípravou zakončenou atestací (obdobně jako lékaři) a dalšími specializovanými zkouškami a výcviky. Bez nich by ani nezískali smlouvu se zdravotními pojišťovnami. U nás se setkáte pouze s psychology s atestací nebo s psychology, které na našem pracovišti k atestaci odborně připravujeme. Rovněž dopravní psychologie předpokládá další specializační studium.

MUDr. PhDr. Luděk Dvořák

Vedoucí klinický psycholog, školitel, supervizor: Absolvoval LF UK v Praze, pracoval jako psychiatr a z tohoto oboru též atestoval. Současně vystudoval i jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, kde také složil doktorát z klinické psychologie. Atestoval z klinické psychologie a získal funkční specializaci v systematické psychoterapii (IPVZ). Je registrován na MZ ČR a vykonává zdravotnické povolání bez odborného dohledu a pracuje jako školitel klinických psychologů v předatestační přípravě. Má supervizorský výcvik (ČIS) a dělá supervize pracovníkům v pomáhajících profesích.

Má ukončený výcvik v ericksonovské hypnóze (Dalet), v Sand Tray Therapy (u Madeleine De Little, British Columbia), v Modelu růstu Virginie Satirové (IVS ČR), v rodinné a párové terapii STAR-TR (IVS SR Bratislava) a dále se vzdělává v psychoanalytické psychoterapii (skupinová sekce ČSPAP).

Absolvoval dvouletý postgraduální výcvik v dopravní psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a provádí též dopravně psychologická vyšetření řidičů a exponovaných profesí, pro která získal akreditaci od Ministerstva dopravy (viz seznam udělených akreditací na stránkách MD).

 


Související články:
Kontakt (18.01.2015)
Organizace, se kterými spolupracujeme (18.01.2015)
Čím se zabýváme? (18.01.2015)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
| Autor: Luděk Dvořák | Informační e-mailVytisknout článek
Created in phpRS - by maxihaf & marty © 2008.