Organizace, se kterými spolupracujeme

Autor: Luděk Dvořák <(at)>, Téma: , Vydáno dne: 18. 01. 2015

Organizace, které využívají našich služeb a nebo se kterými spolupracujeme jako partneři:

Zdravotní pojišťovny

 Oborová zdravotní pojišťovna
 Revírní bratrská pokladna
 Vojenská zdravotní pojišťovna
 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

 

Vyšetření způsobilosti

 Coal Services, a.s.
 Vršanská uhelná, a.s.
 Severní energetická, a.s.
 Krušnohorské strojírny
 ČEZ
 Marius Pedersen

 

Vzdělávání

 IPVZ Praha
 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 

Další instituce

 Okresní soud (soudně znalecké posudky)
 OSSZ v Mostě
 Policie ČR
 Úřad práce v Mostě

 

Dále velmi úzce navzájem spolupracujeme s neurologickými ambulancemi Most a Chomutov, s psychiatrickými ambulancemi pro děti i dospělé, s gastroenterologií, praktickými lékaři a dalšími specialisty.

Při vyšetřování řidičů vozidel nad 7,5 tuny podle §87a zákona č. 411/2005 Sb. spolupracujeme s velkými autodopravci v regionu poskytujeme vyšetření způsobilosti řidičů a dalších profesí pro uhelné společnosti a další.

 

MUDr. PhDr. Luděk Dvořák