Čím se zabýváme?

Autor: Luděk Dvořák <(at)>, Téma: , Vydáno dne: 18. 01. 2015

Nabízíme komplexní služby péče o duševní zdraví. Prevenci, osobnostní rozvoj, diagnostiku, léčbu, poradenství, doléčování a rehabilitaci.

Zabýváme se diagnostikou a léčbou běžných psychiatrických poruch u dětí i dospělých, jako jsou deprese, úzkosti, fobie, mánie, bipolární poruchy, schizofrenie, poruchy s bludy, poruchy příjmu potravy, závislosti, poruchy osobnosti a demence. Často spolupracujeme s psychiatrickou či neurologickou ambulancí. Pracujeme se všemi druhy závislosti, včetně workoholismu, kouření, závislosti na alkoholu i drogách. Zabýváme se komplexní léčbou mentální anorexie a bulimie, nabízíme podpůrné programy při léčbě nadváhy. Věnujeme se léčbě psychosomatických poruch ve spolupráci s dalšími specialisty - například interními lékaři. Nabízíme pomoc těžce nemocným a umírajícícm pacientům a jejich rodinám.

Provádíme též posudková vyšetření pro OSSZ, úřad práce a dopravně-psychologické vyšetření řidičů a zabýváme se specifickými vývojovými poruchami u dětí (ADHD, hyperaktivita, poruchy čtení a psaní...)