Vyšetření řidičů

Autor: Luděk Dvořák <(at)>, Téma: , Vydáno dne: 25. 03. 2008


 

Jaké druhy vyšetření řidičů provádíme?

Jsme oprávněni provádět běžná vyšetření dopravně psychologická jako všechny akreditované laboratoře, ale navíc i vyšetření ze zdravotní indikace (tj. vyšetření pacientů s psychiatrickou, neurologickou nebo jinou diagnózou na žádost příslušného specialisty). Naše pracoviště tedy provádí dopravně psychologická vyšetření:


 

Proč u nás?

Důvodů, proč absolvovat vyšetření právě u nás je hned několik:

Kdo vyšetření hradí?

Další výhody vyšetření u nás


 

Pro koho pracujeme?

Mezi naše klienty patří kromě samoplátců také velké firmy v regionu: Coal services a.s., Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s., Humeco, Krušnohorské strojírny, logistické a dopravní firmy (řidiči kamionů a autobusů), státní instituce, stavební, zemědělské a potravinářské firmy, ČSAD, MHD, cestovní kanceláře, nebo podnikové dopravy. Provádíme též vyšetření ze zdravotní indikace na žádost praktických lékařů, psychiatrů nebo neurologů.

Proč musí být vyšetření provedeno?

Nově je §87a zákona č. 411/2005 Sb. zavedena povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření pro držitele vybraných skupin řidičského oprávnění. Posudek psychologa vypracovaný na základě dopravně psychologického vyšetření je od 1. července 2006 povinen požadovat každý lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky. Totéž platí nově i pro tzv. "vybodované" řidiče. Písemně vyhotovený záznam výsledků těchto vyšetření je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.
 

Jak často musí být vyšetření prováděno?

U "vybodovaných" řidičů je zpravidla jednorázové. U profesionálů je řidič dalším vyšetřením povinen se podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
 

Kdo vyšetření provádí?

Dopravně-psychologické vyšetření provádí kvalifikovaný dopravní psycholog. Samotné zadání testů může provádět vyškolená laborantka. Vyhodnocení testů, jejich interpretaci a rozhodnutí provádí psycholog.
 

Z čeho se vyšetření skládá?

Jde o sérii testů, které hodnotí jednak stránku výkonovou (testy inteligence, paměť, koncentrace pozornosti, rychlost, přesnost, tolerance ke stresu, reakce na zvukové a sluchové podněty, spolehlivost reakcí a rychlost rozhodování za stresu) a vyšetření osobnosti (psychická labilita, míra agresivity, ovládání emočních impulzů, problémy v sebeovládání, tendence k hazardu, tendence k explozivním reakcím a další).
 

Jak dlouho vyšetření trvá?

Vyšetření trvá několik hodin a závisí na spolupráci řidičů. Zpravidla se vejdeme do 3-4 hodin čistého času.
 

Co dostanu po vyšetření?

Výstupem je tzv. "Rozhodnutí o způsobilosti", tzn. závěr celého vyšetření, které obsahuje výrok o tom, jaká motorová vozidla (a případně za jakých podmínek - tzv. harmonizační kódy nebo jiná omezení) je řidič schopen ovládat. Ostatní dokumentace se zakládá v archivu laboratoře.

V případě dílčího neúspěchu je možné některé části vyšetření opakovat, záleží vždy na posouzení daného případu dopravním psychologem.
 

Je možné provést vyšetření ve firmě?

Ne, v dnešní době to již možné není, protože ze zákona je nutné provádět vyšetření na daném pracovišti, navíc součástí je přístrojové vyšetření. Dříve takto vyšetření mnohdy probíhala, byly dokonce specializované firmy, které vlastním "autobusem" objížděly firmy a prováděly nekvalitní vyšetření. Pokud se dnes s podobnou nabídkou na vyšetření setkáte, riskujete, že vyšetření takto získaná nebudou ze zákona platná (akreditace je platná jen pro konkrétní pracoviště).
 

Co musím mít k vyšetření s sebou?


 

Co ještě mohu udělat pro to, abych při vyšetření obstál?

Je důležité: