Akreditace

Naše pracoviště je akreditováno Ministerstvem dopravy pro dopravně psychologická vyšetření a Ministerstvem zdravotnictví pro postgraduální specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie, a to k teoreticko praktické i praktické části.

Akreditace pro vzdělávací program


 
Druh: Specializační vzdělávání
Název: Klinická psychologie
Část: Praktická i teoreticko-praktická
Míst: Praktická část: 3, teoreticko-praktická část: 12
Smluvní
zařízení:
  • IPVZ Praha (Budějovická ul. 15/743, Praha 4)
  • Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z. (Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí n. L.)
Platnost: 1.7.2011 - 30.6.2017.
Garant: PhDr. Miroslava Dvořáková
Zobrazit
dokument:

Akreditace je platná rozhodnutím akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6.2011 podle příslušných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., č.j. 20015/2011/VZV).
 

Akreditace pro dopravně psychologická vyšetření


 
Platnost: od 26.4.2012 - bez omezení
Garant: MUDr. PhDr. Luděk Dvořák
Zobrazit
dokument:

Akreditace je platná rozhodnutím akreditační komise Ministerstva dopravy ze dne 26.4.2012 podle příslušných ustanovení §87a odst. 5 zákona o silničním provozu a § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, č.j. 74/2012-160-OST/3.

MUDr. PhDr. Luděk Dvořák

Created in phpRS - by maxihaf & marty © 2008.